CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, October 26, 2009

Nyatakan ciri-ciri pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.JAWAPAN

Terbentuk akibat kemasukan imigran dari China dan India
Kemasukan mereka digalakkkan oleh pihak British
Perkembangan sektor perlombongan dan perladangan getah
Wujud perbezaan tempat tinggal dan pekerjaan mengikut kaum
Kaum Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di luar bandar
Kaum India berkhidmat sebagai buruh ladang di estet-estet
Kaum Cina bekerja sebagai pelombong dan berniaga di kawasan bandar
Wujud perbezaan bahasa pertuturan di kalangan setiap tahun
Perpaduan serta interaksi antara kaum sangat terbatas
Perbezaan yang wujud di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini menyukarkan usaha pembentukan perpaduan nasional

0 comments: