CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, September 29, 2009

LATIHAN ULANGKAJI

Bab 3 Tingkatan 4
Tamadun Awal Asia Tenggara

Jawab semua soalan.

1. Kerajaan di pedalaman berasaskan pertanian dipanggil ____________________.

2. Kerajaan __________________ terletak di Sg. Menan dan Sungai Irawady.

3. Kerajaan Angkor di Kemboja merupakan contoh Kerajaan __________________.

4. 3 aktiviti utama Kerajaan Agraria __________________ , ___________________
dan ________________________.

5. 2 kemahiran utama penduduk Agraria __________________ dan _____________________.

6. Pelabuhan __________________ terletak di muara Sg. Mekong.

7. 2 sebab Funan menjadi kerajaan maritim ________________________________
__________________________________________________________________.

8. 3 kepentingan Tasik Tanle Sap ___________________, ____________________
dan __________________.

9. Kebanyakan Kerajaan Maritim terletak di ….

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

10. Penuhkan tempat kosong di bawah berkaitan Kerajaan Maritim :

_________________________ di Sg. Musi

_________________________ Sg Merbok dan Sg. Muda

_________________________ Sg. Kelantan

11. 2 sebab Kerajaan Agraria / Maritim saling bergantungan
____________________________________________
____________________________________________

12. 2 konsep raja hasil daripada pengaruh Hinddu Buddha dalam Kerajaan awal
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. Pertabalan raja dilakukan oleh ________________________________ bertujuan
_______________________________.

14. Pentadbir / Pembesar daerah di Sri Vijaya dipanggil _______________________

15. Monumen ialah bangunan untuk memperingati orang ternama / peristiwa penting
contoh monument ialah ______________________.

16. 2 candi di bina dalam Kerajaan awal
___________________________
___________________________

17. Nyatakan 2 kepentingan Candi dalam Kerajaan awal
___________________________________________
___________________________________________

18. Contoh Candi Hindu di Kemboja ______________________ dan Candi Buddha
di Indonesia ____________________.

19. Beri 2 perkataan Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Sanskrit ___________________ dan _______________________.

20. 2 epik India yang mempengaruhi sastera tempatan ialah_____________________ dan _____________________.

21. Gambaran satu alam semesta dari pengaruh Hindu dipanggil ________________________.

22. Pertabalan raja dilakukan oleh __________________________.

23. 2 bahagian utama terdapat di Candi Lembah Bujang ialah _____________________ dan _______________________.

24. Ukiran timbul dinding Angkor Wat menceritakan _________________________.

25. Stupa Candi Borobudur ada _____________________ Tingkat –tungkat dalam Candi Borobudur melambangkan tahap kehidupan berkaitan agama Buddha iaitu :-
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________

26. Angkor Wat dibina oleh _____________________ selepas berjaya mengalahkan Kerajaan Campa. Raja tersebut percaya baginda merupakan jelamaan Dewa
_____________________.

27. Agraria berfungsi sebagai ___________________ seperti beras, kayu, tukang, baruh kepada Maritim.

28. Maritim berfungsi sebagai _____________________ seperti barang mewah dan alat keagamaan.

29. ____________________ menjadi pusat agama Buddha abad – 7.

30. Kerajaan ____________________ perlukan hubungan luar untuk perdagangan.