CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Friday, February 15, 2008

LATIHAN UNTUK KERTAS 1 940/1

  • Huraikan Bagaimana Ahli Kaji Purba Membezakan Corak Kehidupan Manusia Dan Masyarakat Pada Zaman Neolitik.Email Jawapan anda di suko2020@gmail.com atau tulisan tangan pada 23hb Febuari 2008

  • LATIHAN UNTUK KERTAS 2 940/2


  • Pengisytiharan Darurat telah meninggalkan pelbagai kesan sosio-politik terhadap Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga 1960. Bincangkan?

    Tajuk ini kita telah bincangkan di dalam kuliah minggu lepas anda semua diminta menjawabnya dalam bentuk esei. Jawapan digalakkan dihantar menerusi email: suko2020@gmail.com atau tulisan tangan selepas kuliah: Tarikh Hantar 23hb Febuari 2008.

  •