CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, October 1, 2009

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Objektif

1.Antara berikut yang manakah merupakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) (ms 201)
I Meningkatkan kemudahan infrastruktur
II Membangun kawasan bandar
III Menyusun semula masyarakat
IV Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2.Bagaimanakah pelaksanaan Penyata Razak pada tahun 1956 dapat membentuk perpaduan ?
(ms 213)
A Keseragaman bahasa
B Kurikulum yang sama
C Penggunaan bahasa ibunda
D Penglibatan dalam kokurikulum


3. Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal membentuk identiti negara berteraskan
(ms 217)
I tradisi rakyat asal
II amalan kaum lain
III unsur agama Islam
IV Institusi kesultanan

A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV


4. “ Wawasan 2020 akan menjadikan Malaysia sebuah negara industri
dengan mengguna acuan sendiri setanding dengan negara
maju di dunia “
Dato` Seri Dr. Mahathir Mohammad

Petikan di atas, menunjukkan negara menitikberatkan

(ms 219)
A Kemajuan ekonomi
B Kemajuan pendidikan
C Kemajuan infrastruktur
D Kemajuan bersepadu

0 comments: