CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, March 19, 2009

LATIHAN ULANGKAJI KEMAHIRAN GEOGRAFI


LATIHAN OBJEKTIF

Soalan 1 berdasarkan maklumat di bawah.

Terdiri daripada nombor lajur dan nombor baris maklumat di atas berkaitan dengan ?

A. Bearing

B. Arah

C. Koordinat

D. Skala

2. Garisan yang dikira dari hadapan ke belakang.

A. Lajur

B. Baris

C. Skala linear

D. Koordinat

3. Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang kedudukan sesuatu secara relatif .

A. Jarak antara rumah Hasan dengan sekolah ialah 2 km

B. Rumah Ah Seng berada di baris ketiga dan lajur kedua

C. Sekolah berada di utara Balai Polis Rasa

D. Rumah Mutusamy berada di 02,05

4. Pada masa dahulu manusia menggunakan bintang di langit di waktu malam dan matahari untuk menentukan arah.

Bagaimanakah kita boleh menentukan arah?

I. skala II. stesen kaji cuaca III. kompas IV. Bearing.

A. I DAN II

B. I DAN III

C. II DAN III

D. III DAN IV

5. Depakan tangan anda semasa matahari terbenam. Halakan tangan kanan anda ke arah matahari. Tangan kiri anda menunjukkan arah?

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

6. Antara berikut yang manakah merupakan mata angin perantaraan?

I. timur laut II. selatan III barat laut IV. Tenggara

A. I , II DAN III

B. I , II DAN IV

C. I , III DAN IV

D. II , III DAN IV

7. Kompas digunakan untuk menentukan arah sesuatu tempat dari sesuatu tempat yang lain. Mengapakah jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara magnetik?

A. tarikan magnetik bumi

B. tarikan graviti bulan

C. kesan pergerakan dalam bumi

D. pasang dan surut air laut

8. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan kompas magnetik?

I. sentiasa bergerak mengikut mata angin

II. dibaca mengikut arah pusingan jam

III. sentiasa menunjuk ke arah utara magnet

IV. Tidak dipengaruhi oleh bahan logam

A. I DAN II B. I DAN IV C. II DAN III D. III DAN IV

9.Bagaimanakah jarak antara dua tempat di atas peta dapat diukur dan dinyatakan?

A Menggunakan skala lurus

B.Menggunakan kompas

C Menggunakan koordinat

D. Persilangan antara baris dan lajur

10. Nisbah antara jarak dua tempat di atas peta dengan jarak sebenar di atas permukaaan bumi.

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan

A bearing

B jarak mutlak

C skala

D jarak relatif

11. Setiap satu kilometer jarak sebenar , diwakili oleh 1 sentimeter di atas peta.

Berapakah jarak yang diwakili di atas peta jika jarak sebenar ialah 5 kilometer?

A 1 sentimeter

B 1 kilometer

C 5 kilometer

D 5 sentimeter

Soalan 12 berdasarkan maklumat di bawah.

Dilukis dengan satu garisan lurus

Dibahagikan kepada beberapa unit kecil yang sama jaraknya.

Antara berikut yang manakah merupakan kegunaan utama kedua-dua maklumat di atas?

A Mengukur jarak

B mengira kecerunan

C Mengukur ketinggian

D menentukan kedudukan sesuatu tempat.

0 comments: